Nedjelja, 23.02

18:00 Odvalimo se poezijom - rana budistička poezija