Ponedjeljak, 25.05

00:00 DRUGI KADAR: predstavljanje radova