Utorak, 02.06

18:00 Predstavljanje publikacije Atelijera Ċ½itnjak