Srijeda, 24.06

18:00 Booksa u parku 2020: Književni prevoditelj u vašem gradu - Dinko Telećan

20:00 Booksa u parku 2020: predstavljanje kritičarskih zbornika Bookse i Kulturpunkta