Četvrtak, 16.07

18:00 Booksa u parku 2020: Predstavljanje MMSU-ove čitanke o migracijama

20:00 Booksa u parku 2020: Razgovor o pisanju i putovanju s Milanom Majerovićem Stilinovićem