Srijeda, 23.09

20:00 Razgovor: Mediteranska mreža modernizma - Alžir