Srijeda, 30.09

18:00 Tribina: Žedni grad - Drži li Manduševac vodu?