Srijeda, 14.10

18:00 Čitaj i pričaj: Romana Perečinec