ROZA HIPNOZA #19: Radikalni pristupi trans aktivizmu

Četvrtak, 08.06.2017 u 19:00
Large_roza_hipnoza_png_2

Postoji li trans aktivizam mimo identitarnih politika? Kako bi on izgledao i koje bi bile teorijske postavke na koje bi se oslanjao? Zašto bi valjalo razmišljati i o mogućim lijevim pristupima trans aktivizmu? Teoretiziranja o trans pitanjima iz lijevih perspektiva za sad se mogu svesti na ponešto članaka i rasprava na mreži i tek pokoju knjigu. No osim što te rasprave doprinose raznolikosti promišljanja o trans pitanjima, mogu li lijeve teorije o rodu iz trans i queer perspektive povratno suštinski doprinijeti širim kompleksima lijevih teorijskih aparata, napose feminističko-marksističkim perspektivama koje su im najviše prokrčile put unutar lijevih teorija.

Najzad, koji su ključni problemi aktualnih lijevih rasprava o trans pitanjima i kako se iz tih perspektiva postaviti prema nekim recentnim izazovima u Hrvatskoj, poput napada na reproduktivna prava?

O ovim će se pitanjima raspravljati na devetnaestoj Rozoj hipnozi s Ivanom Ackie, suradnikom Slobodnog filozofskog. "Roza hipnoza” je ciklus tribina u organizaciji Zagreb Pridea koja će se održati kao jedan od događaja u sklopu Mjeseca ponosa 2017. S gostom će razgovarati Mia Gonan.

POVRATAK NA VRH STRANICE