Učitavanje: Dorotea Gašpar i Leon J. Kichl

Srijeda, 19.06.2019 u 20:00
Large_clipboard

Leon J. Kichl, rođen u Zagrebu 1993. godine. Diplomirao lingvistiku i turkologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i trenutno na poslijedplomskom studiju lingvistike na istom fakultetu. U slobodno vrijeme čita, sluša klasičnu glazbu i uči jezike.

Dorotea Gašpar, rođena 1991. godine u Zagrebu. Završila Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn. Na ALU Zagreb se školovala na preddiplomskom studiju Grafika u klasi N.Arbanas te na diplomskom studiju u klasi J. Baće (2016.). Završila i polugodišnju studentsku razmjenu putem programa Erasmus u Brnu, na Fakulta vytvarnich umeni VUT u Brnu u Češkoj, u kojoj je živjela dvije godine. Nakon dvije godine života u Češkoj se vratila u Zagreb gdje živi i djeluje.

Tribinu koja vam predstavlja mlade literarne snage vode Martin Majcenović i Vigor Vukotić.

POVRATAK NA VRH STRANICE